Revize

Odborná technická kontrola – revize hřišť, revize tělocvičen

Zajišťujeme provozní kontroly dětských hřišť, tělocvičen a sportovišť. Tyto kontroly má zajišťovat provozovatel nejméně jednou za 3 měsíce. Dále zajišťujeme roční hlavní kontroly dětských hřišť tělocvičen a sportovišť nezávislou osobou, která je členem profesní komory SOTKVO. Nabízíme provozovatelům dětských hřišť, sportovních areálů a sportovních hal, mateřským školám, základním školám, Městským úřadům, Magistrátům apod.

  • poradenská činnost v oblasti dětská hřiště a sportoviště členem profesní organizace SOTKVO
  • výpomoc při uvádění hřišť do souladu s normami
  • zajištění provádění povinných ročních kontrol podle ČSN EN 1176
  • realizaci a instalaci nových zařízení dětských hřišť

Certifikáty služeb

certifikát certifikát certifikát certifikát
certifikát certifikát certifikát certifikát